Bisysslor: Föreskrifter och information om anställdas bisysslor

  • Diarienummer: UFV 2002/1614
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2008-01-25
  • Granskat: 2019-11-11
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta beslut innehåller dels lokala föreskrifter om bisysslor vid Uppsala universitet, dels en samlad information om den reglering som finns i lag, förordning och kollektivavtal.

Dessutom finns en kort informationsskrift om bisysslor.

En översyn av dokumenten pågår under 2019.