Riktlinjer för uppföljning av arbetstagares bisysslor vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV-PA 2019/3906
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2019-12-03
  • Granskat: 2021-06-28
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Senast uppdaterad: 2021-04-15