Riktlinjer vid ingående av avtal avseende adjungerad professor

  • Diarienummer: UFV 2003/177
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2003-02-04
  • Granskat: 2021-06-28
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Revidering planeras 2021.

Senast uppdaterad: 2021-04-15