Betygsombudsman, Regelverk för funktion som (fr o m 2004-01-01)

  • Diarienummer: UFV 2003/1180
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2019-09-10
  • Granskat: 2021-11-12
  • Kontakt: Cilla Häggkvist
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Genom beslut 2000-12-12 (UFV 2000/1430) inrättade rektor försöksvis en funktion som betygsombudsman, och beslutade samtidigt om regelverk för försöksverksamheten. Verksamheten utvärderades under försöksperioden och resulterade i detta regelverk om betygsombudmannens funktion att gälla tills vidare från och med 2004-01-01.

Regelverket reviderades 2019-09-10 och kommer att revideras igen under våren 2022.

Senast uppdaterad: 2021-11-18