Betygsombudsman, Regelverk för funktion som (fr o m 2004-01-01)

  • Diarienummer: UFV 2003/1180
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2003-12-02
  • Granskat: 2019-10-18
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15