Kränkning på grund av kön - sexuella trakasserier

  • Diarienummer: UFV2004/1516
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2004-04-05
  • Granskat: 2020-12-17
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Föreliggande handlingsprogram avser kränkning på grund av kön - sexuella trakasserier. Det vänder sig till alla anställda och studenter vid Uppsala universitet.

Upphävs enligt plan våren 2021.

Senast uppdaterad: 2021-04-15