Tillgänglighet, handläggning av akuta behov

  • Diarienummer: UFV 2004/412
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2004-04-13
  • Granskat: 2019-06-24
  • Kontakt: Karin Karlström
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner