Övertalighet för professorer vid Uppsala universitet - handläggningsordning

  • Diarienummer: UFV-PA 2004/1731
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2004-04-27
  • Granskat: 2021-12-10
  • Kontakt: Lena Kvist
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

En översyn planeras 2022.

Senast uppdaterad: 2021-11-18