Rumsnummer i Uppsala universitets nya katalogdatabas

  • Diarienummer: UFV 2005/875
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2005-05-25
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I samband med överföringen av gamla katalogens uppgifter till nya katalogdatabasen markeras rumsnummer som dold uppgift.

Senast uppdaterad: 2021-04-15