Kommunikationspolicy för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2005/57
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2005-06-21
  • Granskat: 2019-11-26
  • Handläggande organisation: Kommunikationsavdelningen
  • Dokumenttyp: Policys

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15