Villkor för uthyrning av universitetsaulan fr o m 2006-01-01

  • Diarienummer: 2005/972
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2005-06-28
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner