Ordnings- och säkerhetsregler vid förhyrning i Universitetshuset.

  • Diarienummer: UFV 2005/972
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2005-06-28
  • Handläggande organisation: Avdelningen för gemensam service och administration
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner