Köp, leasing och användning av tjänstebilar vid Uppsala universitet: Riktlinjer för

  • Diarienummer: UFV 2010/1647
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-10-12
  • Kontakt: Karolina Kjellberg
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna utgår från förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor samt universitetets regelverk för personalförmåner, dnr UFV 2006/1650. Lagstiftning och regelverk till grund för dessa riktlinjer kan komma att ändras, vilket medför revidering av riktlinjerna.