Hantering av allmänna handlingar vid universitetet

  • Diarienummer: 2770/98
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2006-05-01
  • Granskat: 2019-10-14
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Maj 2013: I denna upplaga har uppdateringar skett med anledning av ny lagstiftning och praxis. Det har vidare lagts till nya avsnitt om bl.a. diarieföring, informationssäkerhet och sociala medier.