Riktlinjer för kursvärderingar

  • Diarienummer: UFV 2010/307
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-03-09
  • Granskat: 2021-09-29
  • Kontakt: Åsa Kettis
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna är under revidering (2020-11-30)

Senast uppdaterad: 2021-04-15