Riktlinjer för kursvärderingar

  • Diarienummer: UFV 2010/307
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-03-09
  • Granskat: 2019-10-18
  • Kontakt: Åsa Kettis
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll