Centrumbildningar med beskrivning av föreståndaruppdraget och blankett gällande delegation till föreståndare

  • Diarienummer: UFV 2007/804
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2007-05-15
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Torsten Blomkvist
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

BILAGOR

Bilaga 1. Information om centrumbildningar med beskrivning av föreståndaruppdraget. 

Bilaga 2. Lägesrapport som beskriver nuläget i pågående omorganisationsarbete beträffande centrumbildningar.

Formulär för delegationer till föreståndare finns i form av webblanketter, för kontinuerlig användning, på info.uu.se/blanketter.nsf