Centrumbildningar med beskrivning av föreståndaruppdraget och blankett gällande delegation till föreståndare

  • Diarienummer: UFV 2007/804
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2007-05-15
  • Granskat: 2020-03-20
  • Kontakt: Torsten Blomkvist
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

En översyn av regelverket pågår och beräknas klart under 2020.

BILAGOR

Bilaga 1. Information om centrumbildningar med beskrivning av föreståndaruppdraget.
Bilaga 2. Lägesrapport som beskriver nuläget i pågående omorganisationsarbete beträffande centrumbildningar.