Riktlinjer för centrumbildningar vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2020/716
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 20201201
  • Granskat: 2021-01-08
  • Kontakt: Torsten Blomkvist
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjer för centrumbildningar vid Uppsala universitet (UFV 2020/716) gäller från och med 2021-01-01. Befintliga centrumbildningar vid Uppsala universitet följer det regelverk (finns i W3D3, UFV 2007/804) som gällde vid inrättandet tills beslut om förlängning fattas. Vid förlängning uppdateras instruktionen i enlighet med riktlinjer.


 

Senast uppdaterad: 2021-04-15