Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2015/188
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2015-04-16
  • Granskat: 2019-09-19
  • Kontakt: Karin Apelgren
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar) de regler för utbildning som högskolan tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels i fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas.