Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2015/188
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2015-04-16
  • Granskat: 2021-11-12
  • Kontakt: Karin Apelgren
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar) de regler för utbildning som högskolan tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels i fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

Denna antagningsordning (UFV 2015/188) ersätts 2022-06-06 av den nya antagningsordningen (UFV 2019/2106).

Senast uppdaterad: 2021-11-18