Försäljning av inventarier till anställda och studenter vid Uppsala universitet: Regler

  • Diarienummer: UFV 2008/159
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2008-02-12
  • Granskat: 2020-12-08
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15