MBL och dess tillämpning vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV-PA 2020/544
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-05-19
  • Granskat: 2020-06-03
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner