Förhandlingsordning vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2008/538
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2008-04-08
  • Granskat: 2019-11-11
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner