Mål och strategier för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2013/110
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2014-11-26
  • Granskat: 2019-10-30
  • Kontakt: Tom Petersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

​Mål och strategier uttrycker Uppsala universitets grundläggande värderingar och färdriktningen för vår fortsatta utveckling. 

Vår förhoppning är att föreliggande dokument ska inspirera och vägleda den strategiska diskussion som ständigt pågår inom och mellan vetenskapsområden, fakulteter, institutioner och stödenheter, och samtidigt förstärka känslan av att Uppsala universitet – i all sin bredd och mångfald – är ett universitet.

Revidering av dokumentet pågår.