Intendenturorganisation för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2007/748
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2021-06-15
  • Granskat: 2021-09-21
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Utredning med förslag har avlämnats till rektor, revidering pågår (2021).
En revidering med framförallt konsekvensändringar av andra fattade beslut, beslutades i juni 2021.

Intendenturorganisationen är en samarbetsorganisation mellan institutionerna och andra ingående enheter. Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner (motsvarande) inom geografiskt avgränsade områden ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning

Senast uppdaterad: 2021-11-18