Studieavbrott på kurs fr o m ht 2008

  • Diarienummer: UFV 2008/1348
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2008-07-04
  • Granskat: 2019-10-01
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15