Läsår och terminer vid Uppsala universitet fr o m läsåret 2009/2010

  • Diarienummer: UFV 2009/71
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2009-01-27
  • Granskat: 2019-09-19
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll