Kodade salskrivningar, Införande vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2009/445
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2009-03-31
  • Granskat: 2019-09-19
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15