Riktlinjer för tillämpning av övergångsregler gällande studieavgifter för studenter på masterprogram vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2011/253
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2011-02-22
  • Granskat: 2019-11-28
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I SFS 2010:543 Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet finns övergångsregler om undantag från tillämpning av de studieavgifter som annars ska betalas för utbildning som påbörjas efter den 31 juli 2011. Av övergångsreglerna p 2 framgår att en student som ska betala studieavgift får slutföra en kurs eller ett utbildningsprogram utan att betala studieavgift, om kursen eller utbildningsprogrammet har påbörjats före den 1 juli 2011. Om studierna inte har slutförts den 31 december 2018, ska avgift dock betalas för tid därefter.

Antagning till universitetets tvååriga masterprogram har ägt rum för studiestart höstterminer, senast för studiestart höstterminen 2010. Punkt 2 i övergångsreglerna ska därför tillämpas på så sätt att studenter som påbörjat ett masterprogram före 1 juli 2011 och som inte slutfört studierna senast 31 juli 2011 utan särskild prövning kan antas till och registreras för kurser därefter om sammanlagt 60 hp för att slutföra studierna inom programmet och därför utan att betala studieavgift.

Om särskilda skäl finns till att registrering behöver ske för kurser omfattande ett högre poängtal för att en student ska kunna slutföra sitt program, ska beslut om detta fattas av programansvarig/programföreståndare (motsv). En kopia av beslutet ska skickas till Antagningsenheten.
 

Senast uppdaterad: 2021-04-15