Mål- och regelsamling vid Uppsala universitet

Mål- och regelsamlingen innehåller styrdokument beslutade av konsistoriet, rektor, områdes- och fakultetsnämnder, universitetsdirektör samt avdelningschefer.

Se universitetsdirektörens beslut om strukturen.