ECTS-betyg ersätts av betygsstatistik

  • Diarienummer: UFV 2010/1968
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-12-21
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner