Mål och regler

Betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fr o m 2011-01-01

  • Diarienummer: UFV 2010/1969
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-12-21
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Tidigare beslut som ska upphöra att gälla

Genom detta beslut upphävs tidigare beslut av rektor om betygssystem, nämligen Betygssystem för kurser inom nämndens för lärarutbildning ansvarsområde fr o m 1993-07-01 (dnr 1902/93), Betygssystem för juris kandidatprogrammet fr o m 1993-07-01, Betyg på kurser inom läkarutbildningen (dnr 2450/93), Betygssystem på grundnivå och avancerad nivå (UFV 2006/1473) i den del det avser betygssystem enligt högskoleförordningen, Betygssystem för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (UFV 2006/1473), Betygssystem för farmaceutisk utbildning fr o m 2007-07-01 (UFV 2007/537).