Mål och regler

Anställningsordning för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2010/1842
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2010-11-19
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Anställningsordningen är den föreskrift som reglerar vilka läraranställningar som kan finnas vid universitetet, liksom universitetets arbete med rekrytering och befordran av lärare.

Med anledning av nya bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100) fattade konsistoriet beslut om en ny anställningsordning för Uppsala universitet att gälla från och med 9 november 2012.

Föreskrift för befordran av biträdande universitetslektor

Under perioden 2012-01-01–2016-12-31 gäller en särskild föreskrift för befordran av biträdande lektorer som anställts vid Uppsala universitet under perioden 2008-08-01–2011-10-31.