Riktlinjer för kursvärderingar vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

  • Diarienummer: TEKNAT 2011/96
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2011-05-12
  • Kontakt: Emma Kristensen
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dessa riktlinjer gällande vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet är ett
komplement till Riktlinjer för kursvärderingar fastställda av rektor 2010-
03-09 (UFV 2010-307).

Ansvaret för att kursvärdringar genomförs, sammanställs och görs
tillgängliga enligt rektors riktlinjer åligger kursansvarig institution.