Mål och regler

Riktlinjer för antagning som excellent lärare

  • Diarienummer: JURFAK 2012/34
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2013-10-17
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner