Arbetsmiljöplan för Juridiska institutionen 2016-18

  • Diarienummer: JURFAK 2016/94
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2016-12-06
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner