Mål och regler

Verksamhetsplan 2018 Juridiska fakulteten

  • Diarienummer: JURFAK 2017/80
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2017-11-14
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Verksamhetsplanering och uppföljning

Ladda ner