Delegationsordning vid Språkvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2018/39
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-08-30
  • Granskat: 2018-09-04
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Delegationsordning för Språkvetenskapliga fakulteten.