Mål och regler

Delegationsordning vid Språkvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2017/32
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2017-09-28
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Delegationsordning för Språkvetenskapliga fakulteten.