Mål och regler

Språkvetenskapliga fakultetens Verksamhetsplan 2018

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2017/35
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2017-10-26
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Språkvetenskapliga fakultetens Verksamhetsplan 2018, beslutad av fakultetsnämnden 2017-10-26.