Handlingsplan för samverkan

  • Diarienummer: UTBVET 2017/296
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2017-06-01
  • Granskat: 2018-02-12
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitet genomförde 2016 en uppdatering av Program respektive Handlingsplan för samverkan som ska vara vägledande för universitetets samverkan med det omgivande samhället under de kommande åren (UFV2015/735). 

Föreliggande handlingsplan gäller för 2017 och inrymmer bland annat en plan för utarbetande av en mer långsiktig handlingsplan för samverkan.