Mål och regler

Kompletterande riktlinjer till anställningsordningen - Fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2012/14
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2012-09-28
  • Granskat: 2018-02-12
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2010/1842) föreskrivs i 2 § att "områdes/-fakultetsnämnd får utfärda kompletterande riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare utöver föreliggande anställningsordning". Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper har vid sammanträde 2012-09-28 beslutat fastställa föreliggande kompletterande riktlinjer.