Verksamhetsplan 2018-2020 Fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2017/602
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2017-10-26
  • Granskat: 2018-11-05
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper ska verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom fakultetens ansvarsområde samt främja en långsiktig och högkvalitativ samverkan med olika aktörer.

Denna verksamhetsplan utgår från konsistoriets verksamhetsplan för Uppsala universitet 2018 och det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdets verksamhetsplan inför 2018-2020, samt Uppsala universitets mål och strategier. Uppsala universitets handlingsplaner utgör andra vägledande dokument för denna verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen fastställdes 2017-10-26. Reviderad verksamhetsplan fastställdes 2018-10-25.