Verksamhetsplan 2017 - vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

  • Diarienummer: TEKNAT 2016/78
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2016-11-08
  • Kontakt: Anna Sjölander
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner