Mål och regler

Handlingsplan för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2016-2017

  • Diarienummer: TEKNAT 2015/6
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2016-04-12
  • Kontakt: Per Andersson
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Måldokument

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Handlingsplanen konkretiserar de områdesvisa mål och strategier Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden fastställde 2015-09-08 (TEKNAT 2015/6). Planen beskriver de tio områden som fakulteten särskilt ska prioritera och utveckla.