Mål och regler

Handlingsplan lika villkor 2017 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2014/170
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2016-11-29
  • Kontakt: Lena S. Forsell
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Måldokument

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Handlingsplanen utgår från, och är en årlig uppdatering av, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Lika villkorsplan för 2015-2017. En nyhet i årets handlingsplan är fokusering på jämställdhetsintegrering, ett område som Uppsala universitet som myndighet är ålagda av regeringen att  arbeta med.