Åtgärdsplan lika villkor 2019 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2019/101
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2019-04-09
  • Kontakt: Lena S. Forsell
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Måldokument

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Åtgärdsplanens struktur utgår från diskrimineringslagen. I dokumentet beskrivs kort förslag på åtgärder. Utöver fem av de de tio områdena som beskrivs i diskrimineringslagen finns även rubriken Övergripande åtgärder. Denna innefattar åtgärder som antingen är underlag för lika villkorsarbetet (t.ex. statistik) eller bredare åtgärder (ex. utlysningar av fria projektmedel).