Handlingsplan lika villkor 2018 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

 • Diarienummer: TEKNAT 2014/170
 • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
 • Beslutsdatum: 2018-02-06
 • Kontakt: Lena S. Forsell
 • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
 • Dokumenttyp: Måldokument

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Handlingsplanen bygger på Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Lika villkorsplan för 2015-2017, men inkluderar även jämställdhetsintegrering. Ökat fokus har även lagts på de övriga diskrimineringsgrunderna samt de synergieffekter som finns. 

Handlingsplanen tar upp åtgärder inom områdena:

 1. Jämställdhetsintegrering
 2. Arbets- och studieförhållanden
 3. Information, utbildning och nätverksbyggande
 4. Ledningsuppdrag, beredande och beslutande organ
 5. Rekrytering