Lika villkorsplan 2015-2017 för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2014/170
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2015-01-20
  • Kontakt: Lena S. Forsell
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Program

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Målen och åtgärderna i denna plan rör främst anställda och jämställdhet. Åtgärderna fokuserar på områden där extra insatser behövs och beskriver främst sådant som kan göras på fakultetsnivå för att nå mål och delmål. De övergripande målen och delmålen – samt när så speciellt påpekas även åtgärder – gäller däremot även för institutionerna och ska konkretiseras i deras arbete för lika villkor. De mål och åtgärder som främst rör studenter återfinns i fakultetens likabehandlingsplan för studenter.
En uppdaterad handlingsplan för lika villkor med konkreta åtgärder fastställs också varje år.