Mål och regler

Handlingsplan för lika villkor

  • Diarienummer: UFV 2015/764
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2017-05-23
  • Handläggande organisation: Personalavdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner