Mål och regler

Plan för jämställdhetsintegrering

  • Diarienummer: UFV 2016/418
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2017-05-16
  • Handläggande organisation: Personalavdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner