Process för intern styrning och kontroll

  • Diarienummer: UFV 2015/612
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2015-11-09
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner