Mål och regler

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2017

  • Diarienummer: UFV 2017/159
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2017-01-23
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner