Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2018

  • Diarienummer: UFV 2017/83
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2018-01-29
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I universitetets verksamhetsplan fördelas, genom beslut av konsistoriet, de resurser som riksdag och regering anvisar Uppsala universitet. Anvisningar inför verksamhetsplanering för Uppsala universitet 2018 (UFV 2017/83) gäller i tillämpliga delar även universitetsförvaltningen. Verksamhetsplanen för Universitetsförvaltningen syftar till att samla planeringsförutsättningarna för de närmaste tre åren samt ange de övergripande prioriteringarna.