Mål och regler

Budgetunderlag för Uppsala universitet 2018-2020

  • Diarienummer: UFV 2016/1960
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2017-02-17
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner