Mål och regler

Beredningsrutiner för inkommande och egeninitierade rektorsärenden och för beslut fattade på delegation

  • Diarienummer: UFV 2016/1937
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2016-11-28
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner