Uppgifter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

  • Diarienummer: UFV 2016/2019
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2016-12-19
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Bifogade dokument är ett samlingsbeslut för alla uppgifter som delegeras vidare från universitetsdirektören till avdelningschefer/kanslichefer vid universitetsförvaltningen. Beslutet gäller från och med 1 januari 2017.