Mål och regler

Handlingsplan för kvalitetsarbete vid Uppsala universitet 2017

  • Diarienummer: UFV 2016/39
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2016-12-20
  • Kontakt: Åsa Kettis
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner